Pravno obvestilo

Odvetnik Borut Tiran se zavezuje, da bo to spletno mesto posodobljeno in točno. Če kljub temu naletite na nepravilno ali zastarelo informacijo, vam bomo hvaležni, če nas o tem obvestite. Navedite, kje na spletnem mestu ste prebrali informacije. To bomo čim prej preverili. Vaš odgovor pošljite po elektronski pošti na naslov: odvetnik.tiran@siol.net.

Ne odgovarjamo za izgubo zaradi netočnosti ali nepopolnosti niti za izgubo, ki je posledica težav, ki jih povzroči ali so neločljivo povezane z razširjanjem informacij prek interneta, kot so motnje ali prekinitve. Pri uporabi spletnih obrazcev si prizadevamo omejiti število zahtevanih polj na minimum. Družba Odvetnik Borut Tiran ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli izgubo, nastalo zaradi uporabe podatkov, nasvetov ali zamisli, ki jih Odvetnik Borut Tiran ali v njegovem imenu posreduje prek tega spletnega mesta.

Odgovori in poizvedbe o zasebnosti, poslani po elektronski pošti ali prek spletnega obrazca, bodo obravnavani enako kot pisma. To pomeni, da lahko pričakujete naš odgovor najpozneje v enem mesecu. V primeru zapletenih zahtevkov vas bomo obvestili v roku 1 meseca, če potrebujemo največ 3 mesece.

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete v okviru svojega odgovora ali zahteve za informacije, bodo uporabljeni le v skladu z našo izjavo o zasebnosti.

%s si po najboljših močeh prizadeva zaščititi svoje sisteme pred kakršno koli obliko nezakonite uporabe. v ta namen izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, pri čemer med drugim upošteva stanje tehnike. Vendar pa ne odgovarja za nobeno neposredno in/ali posredno izgubo, ki jo utrpi uporabnik spletnega mesta zaradi nezakonite uporabe njegovih sistemov s strani tretje osebe.

Odvetnik Borut Tiran ne prevzema odgovornosti za vsebino spletnih strani, na katere ali s katerih je vzpostavljena hiperpovezava ali drug sklic. Za izdelke ali storitve, ki jih ponujajo tretje osebe, veljajo veljavni pogoji in določila teh tretjih oseb.

Vse pravice intelektualne lastnine za vsebino na tem spletnem mestu ima družba Odvetnik Borut Tiran.

Kopiranje, razširjanje in kakršna koli druga uporaba teh gradiv ni dovoljena brez pisnega dovoljenja družbe Odvetnik Borut Tiran, razen in samo v primerih, ki jih določajo predpisi obvezne zakonodaje (na primer pravica do citiranja), razen če posebna vsebina določa drugače.

Če imate kakršna koli vprašanja ali težave z dostopnostjo spletnega mesta, se obrnite na nas.