Varovanje osebnih podatkov

Osebni podatki

Uporabnik spletne strani Odvetniški pisarni Tiran izrecno dovoljuje uporabo in obdelovanje pridobljenih uporabnikovih osebnih podatkov za lastne potrebe, kar vključuje tudi pošiljanje obvestil v zvezi s svojo dejavnostjo.  Najboljša odvetniška pisarna Tiran zbira osebne podatke uporabnikov za lastno uporabo za namene trženja in pošiljanja obvestil.

Uporabnik ima v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) pravico do vpogleda v katalog zbirke osebnih podatkov, pravico do vpogleda v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na uporabnika, ter pravico do njihovega prepisovanja ali kopiranja (30. člen ZVOP-1). Uporabnik ima prav tako pravico zahtevati dopolnitev, popravke, blokado ali izbris lastnih osebnih podatkov s strani Odvetniške pisarne Tiran, če dokaže, da so nepopolni, netočni ali neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom (32. člen ZVOP-1). Uporabnik lahko navedene pravice uveljavi preko uporabniškega vmesnika ali tako, da pošlje zahtevo na kontaktni naslov Odvetniške pisarne Tiran. Uporabnikovi podatki ne bodo uporabljeni za namen neposrednega trženja. 

Pravila zasebnosti

Odvetniška pisarna Tiran obdeluje in zbira informacije med obiskom spletnih strani v skladu z zakonom in Splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov. Odgovorna pravna oseba za obdelavo podatkov: Odvetniška pisarna Tiran, Ulica talcev 2, 8000 Novo Mesto.

Odgovorna oseba za zaščito podatkov: Borut Tiran, odvetnik.tiran@siol.net

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov

Osebni podatki so vsi podatki, ki vas identificirajo (ime, naslov, elektronski naslov, telefonska številka itn). Odvetniška pisarna Tiran ne zbira vaših osebnih podatkov brez vašega dovoljenja, razen v primerih, ko nam svoje podatke posredujete in s tem soglašate z njihovo uporabo v spodaj navedene primere. 

Uporaba in prenos osebnih podatkov

Odvetniška pisarna Tiran bo vaše podatke uporabljalo za tehnične potrebe upravljanja s spletnimi stranmi, za analizo vaših preferenc, za pošiljanje novic in za pošiljanje splošnih ali prilagojenih ponudb. Ovetniška družba Tiran svetuje vsem staršem in skrbnikom otrok, da jih podučijo o varni uporabi interneta in skrbni uporabi osebnih podatkov. Storitve, ki jih nudimo, niso namenjene mlajšim od 16 let. 

Pravila uporabe in shranjevanja piškotkov (HTTPS cookies)

Naša spletna stran uporablja piškotke. To so podatki majhnih velikosti, ki se občasno shranjujejo na vašem trdem disku in portalu omogočajo prepoznavo vašega računalnika ob vašem ponovnem obisku. Naša spletna stran lahko zbira in hrani tehnične podatke kot so piškotki, IP naslov uporabnika, vrsto naprave, vrsto brskalnika in podobno, vendar pri tem ne identificirajo osebe. Shranjeni piškotki služijo analitičnim in statističnim namenom, delovanju internetne strani ter izboljšanju uporabniške izkušnje. Piškotki so lahko stalni (ostanejo na napravi uporabnika tudi ko zapusti spletno stran) ali začasni (na napravi se hranijo samo med obiskom spletne strani). Piškotki tretjih oseb se uporabljajo za pridobivanje statističnih podatkov o obiskanosti našega portala. Odvisno od nastavitev vašega brskalnika, se lahko piškotki avtomatično sprejemajo. Če se z njihovo uporabo ne strinjate, jih lahko kadarkoli izbrišete ali trajno izklopite na vaši napravi.

Več informacij o upravljanju s piškotki poiščite na straneh brskalnika, ki ga uporabljate. Namen piškotkov je izboljšanje uporabniške izkušnje in uporabe našega portala, zato lahko njihovo onemogočenje ali brisanje onemogoči tudi delovanje določenih funkcij portala. 

Varnost osebnih podatkov

Odvetniška družba Tiran skrbi za varnost podatkov uporabnika. Njihova obdelava je usklajena s  Splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov – GDPR. Podatki uporabnika so zaščiteni pred izgubo, uničenjem, manipulacijo, nepooblaščeno uporabo in nedovoljenim prenosom. Naši zaposleni in sodelavci so dolžni spoštovati zaupnost podatkov uporabnika in se držati splošnih aktov Odvetniške družbe Tiran.  

Rok hrambe

Podatke uporabnika hranimo 2 leti. Izjema so podatki, za katere veljavni predpisi postavljajo daljši rok hrambe. Če uporabnik privoli v uporabo podatkov za daljše obdobje od predpisanega roka, podatke hranimo do uporabnikove odpovedi uporabe.

Pravice uporabnikov

Uporabnik odloča, katere podatke bo posredoval Odvetniški pisarni Tiran. V primeru spremembe kateregakoli podatka, vas prosimo, da spremembo sporočite na odvetnik.tiran@siol.net. Vaše podatke bomo popravili in ažurirali.Uporabnik ima možnost kadarkoli v celoti ali deloma umakniti svoje privoljenje. O tem nas prosim obvestite na odvetnik.tiran@siol.net. Z dnem prejetja vaše izjave, s katero umikate privolitev za uporabo osebnih podatkov, vaših podatkov ne bomo več obdelovali. Vsi predhodni postopki obdelave pa ob tem ohranjajo pravno veljavo, ne glede na izjavo. Uporabnik ima pravico v vpogled podatkov, ki jih hrani Odvetniška pisarna Tiran, pravico do popravka podatkov, pravico izbrisa – pravico do pozabe, pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosa podatkov in pravico do ugovora.V primeru, da se uporabnik odloči, da ne želi deliti osebnih podatkov, morda ne bo mogel dostopati do nekaterih delov našega portala.

Avtomatična obdelava

Nekateri podatki (npr. vrsta iskalnika, število obiskov, čas na strani ipd.) se obdelujejo ob obisku spletne strani Odvetniška pisarna Tiran avtomatično in sicer z namenom ocene obiskanosti portala. Uporabnik ima pravico, da zavrne tovrstno obdelavo, razen v primeru, ko je ta nujna pri sklepanju pogodbenih razmerij med uporabnikom in Odvetniško pisarno Tiran , v skladu s pravom Republike Slovenije in Evropske unije oziroma temelji na izrecni privolitvi uporabnika. 

Povezave z drugimi spletnimi stranmi

Ta izjava o zasebnosti se nanaša na spletne strani, ki jih upralvja Odvetniška pisarna Tiran. Naše spletne strani so lahko povezan s spletnimi stranmi drugih izdajateljev in nanje se izjava ne nanaša. Ko zapustite naš portal, preglejte izjave o zasebnosti na vsaki spletni strani, ki zbira osebne podatke.  

Spremembe in kontakt

Vsaka sprememba naše politike o zaščiti zasebnosti bo objavljena ob tej izjavi, na začetni strani našega portala in na drugih mestih, ki so za to primerna. Za vaša vprašanja glede izjave o zasebnosti smo vam na voljo na e-naslovu odvetnik.tiran@siol.net.   

Splošni pogoji uporabe

S tem, ko uporabljate (v nadaljevanju »Uporabnik«) spletne strani Odvetniške pisarne Tiran, v celoti sprejemate splošne pogoje uporabe spletnih strani ter ste z njimi seznanjeni. Splošni pogoji uporabe se nanašajo na vse oblike uporabe spletnih strani in na vse oblike interaktivne komunikacije. Za uporabo spletnih strani se med drugim šteje tudi dostop do spletnih strani in drugih vsebin, uporaba funkcij in storitev ter prenos datotek in drugih vsebin iz spletnih strani. Vsebina splošnih pogojev uporabe predstavlja veljaven in zavezujoč sporazum med Uporabnikom in Odvetniško pisarno Tiran. Vsak uporabnik se zavezuje, da bo v celoti spoštoval splošne pogoje uporabe. Če se uporabnik s splošnimi pogoji uporabe ne strinja, mora takoj prenehati z uporabo spletnih strani. Odvetniška pisarna Tiran si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev uporabe. Uporabnik se zavezuje, da bo občasno preverjal, ali so se splošni pogoji spremenili. V primeru, da uporabnik s spremenjenimi splošnimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora takoj prenehati z uporabo naših spletnih strani. Za te splošne pogoje uporabe se uporablja pravo Republike Slovenije, v primeru kakršnegakoli spora v povezavi s temi splošnimi pogoji uporabe ali v z vezi z uporabo spletnih strani pa je za tak spor dogovorjena krajevna pristojnost stvarno pristojnega sodišča v Novem mestu. 

Pravila o zasebnosti in piškotkih

Odvetniška pisarna Tiran obdeluje in zbira informacije med obiskom spletnih strani v skladu z zakonom in Splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov. Pravila o zaščiti zasebnosti zajemajo:

  • Uporabo, obdelavo in prenos vaših osebnih podatkov,
  • Uporabo in hrambo piškotkov (HTTPS cookies),
  • Varnost
  • Roke hrambe,
  • Pravice uporabnikov,
  • Avtomatično obdelavo,
  • Povezavo z drugimi spletnimi stranmi ter poglavje o Spremembah in kontaktih.

Vsa vprašanja glede pravil in izjave o zaščiti zasebnosti sprejemamo na e-naslov odvetnik.tiran@siol.net.

TA STRAN UPORABLJA NASLEDNJE PIŠKOTKE:
Ime piškotkaNamenVir / Podjetje
sprejelCookieSprejemanje pogojev o piškotkihOdvetniška pisarna Tiran
_pk_refZabeleži razlikovanje med uporabniki (sejami).Matomo Analytics
_pk_sesZabeleži razlikovanje med uporabniki (sejami).Matomo Analytics
_hu_consentConsent form for cookiesMatomo Analytics

Varovanje zasebnosti

Odvetniška pisarna Tiran se zavezuje, da bo spoštoval zasebnost uporabnikov in njihovih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam brez privolitve uporabnika. Uporabnik soglaša, da lahko Odvetniška pisarna Tiran njegove podatke uporablja za potrebe lastne analize, s čimer se uporabnik izrecno strinja. Uporabnik ni dolžan razkriti svoje identitete, razen če se sam odloči za to. Odvetniška pisarna Tiran  se zavezuje k maksimalni skrbi za zasebnost vseh podatkov, kljub temu pa opozarja, da so zlorabe možne.

Osebne podatke uporabnikov bo Odvetniška pisarna Tiran varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Uporabljamo programsko opremo za analizo uporabe naše aplikacije. Na ta način lahko ovrednotimo uporabo aplikacije ter pridobimo pomembna spoznanja o potrebah naših uporabnikov. Ta spoznanja pripomorejo, da lahko še dodatno izboljšamo kakovost naših spletnih strani. V tej zvezi se uporablja prepoznava uporabljene mobilne terminalske opreme. Ta omogoča ponovno prepoznavo terminalske opreme ob naslednji uporabi aplikacije. To nam omogoča zgoraj opisano vrednotenje uporabe.

Spletna stran Odvetniške družbe Tiran uporablja piškotke (cookies). To so datoteke, ki se shranjujejo v računalniku uporabnika ter med drugim omogočajo prepoznavo uporabnika ob ponovnem obisku spletne strani. To nam omogoča, da opravi zgoraj opisano vrednotenje uporabe. Piškotke lahko uporabnik praviloma odkloni ali izbriše z ustreznimi nastavitvami spletnega brskalnika, s katerim dostopa do portala, vendar pa v tem primeru uporabnik sprejema možnost, da ne bo več mogel uporabljati vseh funkcij spletne strani. S pomočjo uporabljene programske opreme se zbirajo in shranjujejo tudi nekateri tehnični podatki. Nikakor pa ne pride do identifikacije ali zbiranja osebnih podatkov o osebah, ki se skrivajo za temi podatki ali osebah, ki uporabljajo terminalsko opremo. Teh podatkov tudi ni mogoče povezati z drugimi osebnimi podatki, ki so jih posamezni uporabniki dali na razpolago oz. v uporabo.

Z uporabo te aplikacije izražate svoje strinjanje z zgoraj opisanim postopkom analize uporabe te aplikacije.